Ekologija

Kako je jedan od ciljeva da ekološku osvještenost primijenimo na cjelokupno poslovanje, pošto u sve većoj mjeri želimo postići i pokazati očuvano stanje okoliša nadziranjem utjecaja svih djelatnosti i proizvoda na okoliš, uspješno smo 2006.godine implementirali sustav upravljanja okolišem prema ISO 14001 koja specificira zahtjeve za sustav upravljanja zaštitom okoliša.

Zbog ekološki prihvatljivih i materijala koji su ne štetni za ljudsko zdravlje, dio našeg asortimana proizvoda koristi se u prehrambenim , prerađivačkim i farmaceutskim tvrtkama. Kako se svi naši proizvodi mogu reciklirati , unazad nekoliko godina posjedujemo dozvolu za oporabu plastike i nakon vijeka trajanja naših proizvoda iste zbrinjavamo od naših kupaca i regeneriramo u našim pogonima te ponovno koristimo u proizvodnom procesu.

Postupanje sa otpadnom plastikom važan je sastavni dio održivosti.

Uvjereni u mogućnost suživota industrije i očuvanja okoliša, donosimo sljedeću POLITIKU ZAŠTITE OKOLIŠA

1. OKIROTO d.o.o. odlučan je uspostaviti, održavati i trajno poboljšavati sustav upravljanja okolišem, na zadovoljstvo svih zainteresiranih strana: vlasnika, zaposlenih, korisnika naših proizvoda, šire i uže društvene zajednice.
2. Utvrđeni su aspekti zaštite okoliša za sve aktivnosti  tijekom rotacijskog kalupljenja obje u opsegu na koji možemo utjecati, ili ih možemo nadzirati, uključivo i kod izmjene tehnologija i novih projekata. Utvrđeni su značaji pojedinih aspekata, posebno glede utjecaja na vode, zrak i buku.
3. OKIROTO d.o.o. sprječava onečišćenja primjenom suvremenih procesa i planski održavane opreme, putem vlastitog mjerenja i mjerenja ovlaštenih organizacija, putem kompetentnih i motiviranih zaposlenika, čija se osposobljenost planira i provjerava.
4. Od svih poslovnih partnera i davatelja usluga traži se poštivanje kriterija zaštite okoliša. Svi naši procesi usklađeni su sa zakonima Republike Hrvatske, propisima s obvezatnošću primjene, s kriterijima koji traže naši korisnici i zainteresirani iz okruženja. OKIROTO d.o.o. redovito primjerenim načinima informira zainteresirane strane o mjerenjima utjecaja na okoliš, i o svim incidentnim situacijama, te mjerama koje se poduzimaju.
5. Temeljem politike zaštite okoliša OKIROTO d.o.o. utvrđuje opće i pojedinačne ciljeve zaštite okoliša koje razrađuje planovima, predviđajući potrebne resurse. Uprava  putem Upravinog pregleda ocjenjuje potrebne izmjene Politike zaštite okoliša.
6. Politika zaštite okoliša, kao opredjeljenje Uprave javni je dokument prenesen zaposlenima, svima suradnim i uslužnim tvrtkama, te ostalim zainteresiranim stranama.